Podatkowe księgi KPiR – Bytom

Zlecisz nam prowadzenie księgi Przychodów i Rozchodów w Bytomiu. Proces ten stanowi istotny element ewidencji księgowej, pozwalając na precyzyjną kontrolę obszaru finansowego, popartą formalnymi zapisami. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to nie tylko realizacja pasji i celów biznesowych, ale również zbiór obowiązków organizacyjnych i formalno-prawnych. W tym kontekście dbałość o prawidłowe prowadzenie dokumentacji – zwłaszcza w obszarze podatkowym – ma ogromne znaczenie dla efektywności działalności oraz optymalizacji podatkowej. Pozostaw prowadzenie KPiR specjalistom z Biura Rachunkowego JB! To i wiele innych obowiązków przejmiemy na siebie, oferując również reprezentację przed organami podatkowymi w Bytomiu i okolicach.

Czym są podatkowe księgi KPiR?

Podatkowe księgi KPiR są podstawowym narzędziem księgowym dla osób prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. KPiR służą do rejestrowania wszystkich przychodów i kosztów firmy oraz stanowią podstawę do rozliczeń podatkowych. W KPiR należy uwzględnić wszystkie przychody, czyli wpływy pieniężne i wartości pieniężne otrzymane w ramach działalności, oraz koszty związane z prowadzeniem firmy, takie jak zakupy towarów, opłaty za usługi, wynagrodzenia pracowników itp.

Ponadto w KPiR należy dokonywać rejestracji sprzedaży i zakupu opodatkowanych VAT oraz rozliczeń VAT. Dla przedsiębiorców, którzy wybrali ryczałt ewidencjonowany, istnieją specyficzne zapisy dotyczące tej formy opodatkowania, które również należy uwzględnić w KPiR. Ważne jest prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z przepisami podatkowymi oraz systematyczne dokonywanie wpisów.

Co obejmuje usługa prowadzenia KPiR?

W ramach naszych usług oferujemy profesjonalne prowadzenie KPiR dla firm działających w Bytomiu i okolicach. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. określa szereg wymogów prawnych, które muszą zostać spełnione przez przedsiębiorców prowadzących KPiR. Zespół JB doskonale rozumie znaczenie tych regulacji i podejmuje się profesjonalnego prowadzenia KPiR, zapewniając rzetelność i zgodność z przepisami.

Zakres naszych usług w zakresie prowadzenie KPiR obejmuje:

  • prowadzenie KPiR zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi;
  • prowadzenie ewidencji VAT dla dokumentów sprzedaży i zakupów;
  • zamknięcie miesiąca i naliczanie podatków oraz sporządzanie wymaganych deklaracji VAT;
  • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu i importu;
  • prowadzenie rozrachunków podatków i rozrachunków składek ZUS;
  • fachowe doradztwo w obszarze KPiR.

Wykonujemy również codzienne rejestrowanie przychodów i rozchodów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W ramach tego procesu dokumentujemy wszystkie transakcje finansowe, takie jak sprzedaż produktów lub usług, zakup towarów i usług, opłaty za usługi zewnętrzne itp. Ponadto na podstawie ewidencji przychodów i rozchodów, obliczamy dochód przedsiębiorstwa. Wykonujemy także rozliczenia VAT-u, naliczamy odpowiednie podatki, takie jak podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) lub podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), a także – jeśli firma prowadzi transakcje z innymi krajami Unii Europejskiej – sporządzamy rozliczenia transakcji zgodnie z przepisami dotyczącymi transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zapraszamy!

Biuro Rachunkowe JB

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

41-902 Bytom, ul. Pszczyńska 13 biuro@brjb.pl tel. 531 502 834 KRS: 0000872206 NIP: 6263040916 Księgowość Bytom | Biuro podatkowe Bytom