Reprezentacja przed organami podatkowymi – Bytom

W prowadzeniu działalności gospodarczej nieuniknione są sytuacje, w których konieczne jest skorzystanie z profesjonalnego reprezentowania przed organami podatkowymi. W Bytomiu – podobnie jak w innych miastach w Polsce – istnieją odpowiednie procedury i zasady, których należy przestrzegać w przypadku kontaktów z organami podatkowymi. Reprezentacja przed organami podatkowymi wymaga znajomości aktualnych przepisów podatkowych oraz procedur administracyjnych, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów z Biura Rachunkowego JB, którzy dysponują odpowiednie doświadczenie i wiedzę w zakresie podatków, księgowości i obsługi spółek w Bytomiu i całym regionie. Zapraszamy!

Kiedy może być konieczna reprezentacja przed organami podatkowymi?

Konieczność reprezentacji przed organami podatkowymi może wynikać z różnych sytuacji, takich jak:

  • kontrola podatkowa – gdy organy podatkowe przeprowadzają kontrolę podatkową w sprawie prowadzonej działalności gospodarczej;
  • rozliczanie się z podatków – przy rozliczaniu się z różnych podatków, takich jak podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek od towarów i usług (VAT) czy podatek od nieruchomości;
  • zmiana statusu podatkowego – gdy występuje potrzeba zmiany statusu podatkowego, na przykład zwykły podatnik na podatnika VAT lub odwrotnie;
  • sprawy sporne – w przypadku wszelkich innych sporów podatkowych, które wymagają reprezentacji przed organami podatkowymi, na przykład w zakresie interpretacji przepisów podatkowych czy zasad ustalania dochodu;
  • pozostałe sprawy podatkowe – w przypadku wszelkich innych spraw związanych z podatkami, np. rozliczanie się z podatku dochodowego, VAT-u czy opodatkowanie wynajmu nieruchomości.

Jak przebiega reprezentacja przed organami podatkowymi?

Reprezentacja klientów przed organami podatkowymi obejmuje:

  • kontakt z organem podatkowym w sprawie ustalenia terminu spotkania lub przesłania dokumentów;
  • przedstawienie odpowiednich dokumentów i wyjaśnień dotyczących sprawy podatkowej;
  • ustalenie ewentualnych działań do podjęcia w celu rozwiązania sporu lub załatwienia sprawy podatkowej.

Biuro Rachunkowe JB

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

41-902 Bytom, ul. Pszczyńska 13 biuro@brjb.pl tel. 531 502 834 KRS: 0000872206 NIP: 6263040916 Księgowość Bytom | Biuro podatkowe Bytom