Rozliczanie prywatnego wynajmu – Bytom

Wynajem prywatnej nieruchomości może być korzystnym źródłem dochodu, niemniej istotne jest prawidłowe rozliczenie podatkowe z tego tytułu. Pomagamy w rozliczeniu prywatnego wynajmu w Bytomiu i okolicach, zapewniając Ci terminowe, rzetelne i zgodne z obowiązującym prawem rozliczenie. Podatek od najmu prywatnego w Polsce jest regulowany przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wynajem nieruchomości wiąże się z generowaniem przychodów, które podlegają opodatkowaniu.

Podatek od najmu prywatnego – Bytom

Obliczanie podatku od najmu prywatnego obejmuje:

  • ustalenie przychodów – przychody z wynajmu nieruchomości to suma opłat czynszowych, które otrzymujesz od najemców; należy odliczyć od tego koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, takie jak podatek od nieruchomości, opłaty za media czy koszty remontów;
  • ograniczenia kosztów – nie wszystkie koszty związane z wynajmem nieruchomości można odliczyć od przychodów; istnieją pewne ograniczenia dotyczące kosztów, które można zastosować, dlatego ważne jest udanie się do specjalistów, którzy wiedzą jakie koszty są uznawane za koszty uzyskania przychodów;
  • stawka podatku – podatek od najmu prywatnego jest obliczany według skali podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym; stawka podatku będzie zależna od osiągniętego dochodu oraz innych czynników, takich jak liczba osób na utrzymaniu, zastosowane ulgi podatkowe itp.;
  • deklaracja podatkowa – podatek od najmu prywatnego należy rozliczyć w corocznej deklaracji podatkowej PIT-36 lub PIT-36L; w tej deklaracji należy wykazać osiągnięte przychody z najmu nieruchomości oraz zastosować odpowiednie odliczenia i ulgi podatkowe.

Wsparcie w zakresie rozliczania prywatnego wynajmu

Prowadzenie księgowości dotyczącej wynajmu nieruchomości może być skomplikowane, zwłaszcza jeśli zajmujemy się wieloma nieruchomościami. Warto więc skorzystać z usług Biura Rachunkowego JB – nasz zespół specjalizujące się w obsłudze osób wynajmujących nieruchomości. Profesjonalne wsparcie księgowe pomoże w prawidłowym rozliczeniu podatkowym oraz uniknięciu potencjalnych błędów.

Biuro Rachunkowe JB

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

41-902 Bytom, ul. Pszczyńska 13 biuro@brjb.pl tel. 531 502 834 KRS: 0000872206 NIP: 6263040916 Księgowość Bytom | Biuro podatkowe Bytom